top of page

Moderator

Iljas Karamehmedović

Iljas Karamehmedović ima 20 godina iskustva kao konsultant u oblasti energetike. Međunarodno iskustvo pokriva ekspertizu u restrukturiranju energetskog sektora u regionu, kao i oblast energetske efikasnosti i cyber sigurnosti u energetskom sektoru.

Iskusan je u izradi IT strategija, upravljanju promjenama, organizacionom razvoju i modeliranju poslovnih procesa, te uspostavom pravnog i tehničkog okvira za unaprijeđenje procesa.

U okviru USAID EPA projekta Iljas je angažovan kao specijalist za energiju i cyber sigurnost u energetskom sektoru.

bottom of page